Chesszine
Chesszine
Chesszine

/3

Chesszine

Es un magazine dedicat a tots els jugadors, partides i històries del món dels escacs de totes les èpoques.
La màgia de Mikhail Tal, la visió de Gary Kasparov, Boris Spassky, Bobby Fischer, Capablanca,...

El magazine tindrà una varietat de pàgines, amb un apartat didàctic per resoldre.

Chesszine
Chesszine
Chesszine

/3