KOA Programme by Nous Cims
KOA Programme by Nous Cims
KOA Programme by Nous Cims

/3

KOA Programme by Nous Cims

KOA és un programa de prevenció de salut mental per a joves en situació de risc de patiment emocional i psicològic. Com a tret diferenciador, KOA ofereix activitats experiencials connectades amb els interessos dels joves (teatre, música, aventura, esports, noves tecnologies) gràcies a les quals es fa un treball per conrear el creixement emocional, personal i relacional. El procés KOA enforteix als i les adolescents perquè siguin més resilients a les adversitats que se les presenten ara i en super futur. Es por això que es genera un imagotip en forma de el procés de càrrega emocional, vital i de la vida en què transoforma KOA, en el jove.

 

El projecte és d'una iniciativa de www.nouscims.com i el projecte és www.nouscims.com/proyecto/koa-programme/koa

KOA Programme by Nous Cims
KOA Programme by Nous Cims
KOA Programme by Nous Cims

/3