Manteniments Creus
Manteniments Creus
Manteniments Creus
Manteniments Creus

/4

Manteniments Creus

Logotip per una empresa de proximitat de Manteniments Industrials. El concepte ha sigut el de representar gràficament la simbologia d'una eina a l'estructura de la lletra C aprofitant la similitud visual. S'ha reforçat amb un slogan descriptiu que acompanya l'imagotip.

Manteniments Creus
Manteniments Creus
Manteniments Creus
Manteniments Creus

/4